Thương mại quốc tế


29/07/2021
Thương mại quốc tế là các hoạt động thương mại có tính chất quốc tế, trong đó, thương mại là những hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ giữa các thương nhân nhằm mục đích sinh lợi, còn tính quốc tế của các giao dịch này thường được thể hiện ở các yếu tố:

Giao dịch được ký kết và thực hiện bởi các thương nhân có quốc tịch khác nhau;

– Giao dịch được thực hiện tại quốc gia khác quốc gia mà thương nhân mang quốc tịch;

– Đối tượng của giao dịch có tính quốc tế.

Thương mại là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng của quốc gia tuy nhiên có hai nguyên nhân chính giải thích cho việc tại sao các quốc gia lại có xu hướng hội nhập, hợp tác thương mại với nhau. Cụ thể là:

Nguyên nhân kinh tế: ý tưởng tự do hóa thương mại trên thế giới từ lâu đã xuất hiện trong các học thuyết kinh tế nổi tiếng của Adam Smith hay David Ricardo. Đây là các học thuyết nền tảng cho sự ra đời của thương mại quốc tế.

Theo Adam Smith “người thợ may không nên đóng giày cho chính mình mà nên mua giày của người thợ đóng giày. Người thợ đóng giày không nên tự may quần áo cho mình mà nên mua quần áo của người thợ may….” Vì vậy, quốc gia chỉ nên sản xuất và trao đổi những hàng hóa mà mình có lợi thế tuyệt đối. Điều này sẽ giúp các quốc gia tiết kiệm thời gian, sức lao động và chi phí sản xuất.

Quan điểm về “chuyên môn hóa” và “lợi thế tuyệt đối” nêu trên đã được Ricardo tiếp tục phát triển. Ông đã xây dựng “học thuyết tương đối so sánh”, theo đó quốc gia nên tập trung sản xuất và xuất khẩu những hàng hóa mà mình có ưu thế hơn đồng thời nhập khẩu những hàng hóa mà mình không có ưu thế trong tương quan so sánh với các quốc gia khác.

Nguyên nhân chính trị: Có câu nói “nếu không để hàng hóa đi qua biên giới thì người lính sẽ vượt qua biên giới”. Trên thực tế, một trong những nguyên nhân gây ra chiến tranh thế giới lần thứ II lại bắt nguồn từ chính sách bảo hộ thương mại của các quốc gia. Vì vậy, thương mại quốc tế chính là một chính sách ngoại giao quan trọng của các quốc gia ngày nay. Nếu các nước có quan hệ thương mại với nhau thì sẽ làm giảm nguy cơ chiến tranh và xung đột vũ trang trên thế giới

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TNT VIỆT NAM

Số 8 Đường Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 035 665 8286

Email: thuongmaiquoctetnt@gmail.com     Website: http://tnttrading.vn

Tin cùng loại